REFERENCA PROJEKTA – SOLARNI TRACKER

Instalirani kapacitet: 38.5MWp.
Kategorija proizvoda: Horizontalni jednoosni tragač.
Lokacija projekta: Zhangbei, Kina.
Vrijeme izgradnje: oktobar 2017.

2
3
4

Vrijeme objave: Sep-26-2021